Valpar Anita

Vid leverans är valpen:
Registrerad i SKK
Veterinärbesiktad
Id-märkt med chip
Doldafel försäkrad i 3 år
Vaccinerad 
Avmaskad

Share