Valpar Anita

Wermlandias My Way (Myra)

HD B

Ögon Ua

PLD normal

Smörsoppens Highway To Hell (Nisse)

HD A

Ögon Ua

PLD normal

Vid leverans är valpen:
Registrerad i SKK
Veterinärbesiktad
Id-märkt med chip
Doldafel försäkrad i 3 år
Vaccinerad 
Avmaskad

Share